AtacRoll

กาวประสิทธิภาพสูงสำหรับงานติดฉลาก

กาวฮอทเมลท์ ชนิด Ethylene Vinyl Acetate สำหรับอุตสาหกรรมกระป๋อง

แบรนด์ AtacRoll Series เป็นกาวฮอทเมล์ ชนิด Ethylene Vinyl Acetate สำหรับงานติดฉลากบนกระป๋องโลหะ กาวชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีการยึดติดที่แน่นเพื่อสามารถรองรับฉลากหลากหลายประเภท รวมถึงความเร็วในการทำงานของเครื่องจักร แบรนด์ AtacRoll ได้รับระเบียบมาตรฐาน FDA, CFR 21 175.105 สำหรับการสัมผัสอาหารทางอ้อม

AtacRoll Series สามารถใช้ได้กับวัสดุพิมพ์หลายประเภท รวมถึง Vanished, UV, Metalized Coated และ OPP Laminated Labels

Other กาวฮอทเมลท์ Brands

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต