Day: January 8, 2021

OKRs คือแนวทางในการทำงานแห่งโลกยุค 4.0 ใช่หรือไม่

ถ้าถามว่า ในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานอะไรในการประเมินและควบคุมการทำงานของทุกคนในองค์กร เชื่อว่าร้อยละ 90 คงตอบว่า KPI เป็นแน่แท้

7 ข้อผิดพลาดที่บริษัทต่างๆมักเผชิญเวลาใช้เทปกาวในการติดชิ้นงาน

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันจะก้าวล้ำไปเพียงใดก็ตาม หลายๆบริษัท หลายๆอุตสาหกรรมก็ยังคงนิยมที่จะใช้เทปกาวในการปิดฝากล่องอยู่ดี